← Översikt
Universitetslektor i el- och reglerteknik, Sjöfartshögskolan logo

Universitetslektor i el- och reglerteknik, Sjöfartshögskolan

Sjöfartshögskolan vid fakulteten för teknik ligger vid havskanten mitt i Kalmar och har omkring 500 studenter, på plats och på distans. Med engagemang, ny teknik och erfarenhet formar vi morgondagens ledare inom sjöfart och drift. Vi erbjuder bland annat moderna utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. För oss är det viktigt att skapa möten mellan studenter, forskare och näringsliv, och vi arbetar aktivt för en ökad jämställdhet inom lärarkåren och branschen. I vår forskning är det en viktig målsättning att kunna ta fram lösningar för en sjöfart som är ren och långsiktigt hållbar för miljö och anställda.


Vem kan jobba på Sjöfartshögskolan?
Ett jobb på Sjöfartshögskolan kan öppna möjligheter för dig som vill verka kvar i yrket även om du inte vill vara kvar på sjön, och som ämnesspecialist får du träffa motiverade och intresserade studenter och kursdeltagare varje dag.


Vårt erbjudande
Du kommer till en arbetsplats som präglas av dynamik och där individen kan växa i rollen som lärare. I tjänsten ingår kompetensutvecklingstid för att vidareutveckla din kompetens pedagogiskt och ämnesmässigt.


Det finns många förmåner med att arbeta på Linnéuniversitetet. Friskvårdsbidrag, generös semester och läkemedelsersättning är bara några i raden. Läs mer på lnu.se


Ämnesområde för befattningen: Maskintekniska ämnen med inriktning el- och reglerteknik

Placeringsort: Placeringsort Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning: 100 % tillsvidare

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.


Arbetsbeskrivning
Som anställd lärare undervisar du i programutbildningar och fristående kurser som Maskinbefäl klass VII. Du kan även undervisa i uppdrags- och fortbildningskurser. Du har kompetens att undervisa inom elteknik, reglerteknik och fartygssystem med fokus på elteknik men även närliggande tekniska områden kan förekomma.


Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I dina arbetsuppgifter ingår administration kopplad till undervisning, handledning och examination. Undervisning på sjöfartshögskolans kurser sker i en tät relation mellan teori och praktik där det finns goda möjligheter att utveckla teorier i praktiska laborationer.


Forskningsverksamhet vid Sjöfartshögskolan har tidigare inneburit studier inom energioptimering och framdrift för fartyg i en nära koppling till ombordanställda på fartygen. Här finns goda möjligheter för dig att bygga upp en forskningsverksamhet vilka utgår ifrån kopplingen mellan operatörer ombord och tekniska system. I tjänsten ingår 25 % forskningstid och tiden kan utökas beroende på prestationer.

Du samarbetar med studenter, kollegor inom institutionen och Linnéuniversitetet. Likaså samarbetar du med myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt.


Som lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen både inom de egna ämnesområdena och i samhället i övrigt när det gäller sådant som har betydelse för arbetet vid universitetet. Du kommer att beredas möjlighet till kompetensutveckling inom tjänsten.


Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

  • dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom el- och reglerteknik.
  • förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska.
  • dokumenterad god samarbetsförmåga.


Meriterande i övrigt är:

  • erfarenhet och engagemang för distansundervisning baserad på lärplattformar och andra IKT-verktyg.
  • genomgått en högskolepedagogisk utbildning.
  • erfarenhet av samverkan med externa aktörer.
  • yrkeserfarenhet som el-ingenjör eller motsvarande tjänstgöring i ledande befattning


Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Då anställningen innebär samarbete med studenter, lärare, andra myndigheter och externa aktörer krävs dokumenterad god samarbetsförmåga.

Undervisning ska kunna ske på svenska och engelska.


Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.


Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.


Samverkansskicklighet avser visad förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande. Vägledande för bedömningen är samverkansaktiviteternas kvalitet och resultat.

För att passa i rollen har du god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad samt har förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.


Den lärare väljs ut som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Vid urvalet görs en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet.


Upplysningar lämnas av
Prefekt för Sjöfartshögskolan, Fredrik Hjorth, fredrik.hjorth@lnu.se, 0480 – 49 76 21

Studierektor Per Nilsson, 0480 – 49 76 33

HR-partner Karolina Arvidsson, 0470-70 81 77 


Facklig företrädare nås via universitetets växel 0772-288000.


Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2024.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.


Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -

Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.


Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8120&rmlang=SE


Diarienummer: HR-2023/1245


Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.


Change starts here!

Företag

Linnéuniversitetet

Placering

Kalmar län, Kalmar, Kronobergs län, Växjö

Bransch

Pedagogiskt arbete/Utbildning

Anställningsform

Tillsvidare

Sista ansökningsdag

30 augusti 2024

Kontaktinformation

Fredrik Hjorth

fredrik.hjorth@lnu.se0480 – 49 76 21Hemsida

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare.

Dela