← Översikt
Stödpedagog till nytt autismboende logo

Stödpedagog till nytt autismboende

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.Din nästa arbetsplats

Nu har du möjlighet att vara med vid öppnandet av ett nytt autismboende!Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde efter överenskommelse.


Dina arbetsuppgifter

Stödinsatserna ska främja brukarnas integritet och delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Observation och kartläggning av behov, genomförandeplan, dokumentation och uppföljning av individuella mål är grunden i personalens arbete.


I stödpedagogens arbete ingår att stödja medarbetare i att använda relevanta metoder för att utveckla brukarens delaktighet och självständighet. Stödpedagogen har också fördjupad kunskap om genomförandeplanering och dokumentation och stödjer/handleder sina medarbetare i att arbeta med genomförandeplaner, arbetsbeskrivningar och uppföljning av individuella mål. Stödpedagog kan vid behov stödja medarbetare med anpassning av brukarens aktiviteter i hemmet, samt med kontakter och samarbete med anhöriga/god man och andra nätverk. Stödpedagogen har kunskap om metoder som; tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande, motiverande samtal, sinnesstimulans, anpassning av fysisk och psykisk miljö.


Stödpedagogens ansvar är att utveckla och driva den pedagogiska utvecklingen i verksamheten tillsammans med medarbetare och enhetschef. I ansvaret kan ingå att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten. Stödpedagog initierar tillsammans med medarbetare behov av kompetensutveckling. Stödpedagogen kommer att ingå i ett nätverk med förvaltningens övriga pedagoger.


Ditt arbete kommer inledningsvis huvudsakligen vara kopplat till Rydsvägen som är en ny LSS gruppbostad med inriktning mot autism. Gruppbostaden är fortfarande i byggfasen och beräknas stå helt klart för inflyttningar efter sommaren 2024. I din roll som stödpedagog kommer du vara med och planera för öppning av gruppbostaden och tillsammans med enhetschef säkerhetsställa att bland annat rutiner och arbetssätt för brukare finns på plats innan dem flyttar in.Du som söker

För arbete som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. Denna utbildning skall ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet. Du ska ha kunskap om autism, Alternativ och kompletterande Kommunikation (AKK) samt tydliggörande pedagogik. Meriterande är arbete inom LSS och praktisk erfarenhet av arbete med brukare inom autismspektrumet. Vi söker dig som är ansvarsfull, kreativ och lyhörd för brukarnas behov. Du ska vara tålmodig och reflekterande samt ha ett bra bemötande gentemot brukare, kollegor och samarbetspartners. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, en hög servicekänsla och ett driv att föra utvecklingen framåt. Arbetet kräver en god organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.


B-körkort är ett krav för tjänsten.


Företag

Borås stad

Placering

Västra Götalands län, Borås

Bransch

Sjukvård/Omsorg

Anställningsform

Tillsvidare

Sista ansökningsdag

19 februari 2024

Kontaktinformation

Jennie Ericsson

033-35 86 42Hemsida

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare.

Dela